W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2023
*BORGOWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1632
Formy: lp M. m borgowy; ż borgowa; D. m borgowego; B. ż borgową; Ms. ż borgowej; lm D. borgowych; B. nmos borgowe; Ms. borgowych
Znaczenia:
»czekający na zapłatę, nieopłacony, kredytowy«: Bez pieniędzy [...] czas będą darmo trawić. Bo jak mam wiadomość, już sobie dwa miesiące borgowe rachują. RadziwKSprawy 48. Przez nieporządne podatków R.P. wydawanie i wojsko swej nie dochodzi zapłaty i R. P. z borgowego żołnierza wielkie ponosi incommoda. AktaKrak II/1 260. Nie chcąc mieć borgowego żołnierza, namówiona była zapłata proporcyjonalna wojsku zaciągnionemu, którego na każdą ćwierć z wybranych poborów miała dochodzić. AktaKrak II/2 414. W stratę owych, a samych pewnie was w znaczniejszą Wśrubujecie ruinę, bo oni nie mniejszą Wezmą swoję zapłatę i ćwierci borgowe. SatStesBar II 732. W zátrzymániu borgowej służby, Rotmistrz álbo Kápitan, w Mieście ktorym słoniny, mąki, Grochow (zá pewną assekuratią do skárbu) tárgiem weźmie, z swego rámienia y potrącáiąc w żołdzie, po miedzy piechotne wozy podzieli. FredKon 17. Ieżeli borgową służbę służył, tedy wszytko ma mu przepadáć w Skarbie. FredKon 30. Wszytkich w Polszcze nierządow Woiennych, Mátką iest służbá borgowa. FredKon 66. Záczym niepewná być musi y płaca, z niepewnego pożytku, ztąd borgowy zołnierz, to iest nieposłuszny Práwem Woyskowym. FredKon 66-67. Tego ztąd pożytek ten mieć będziemy. Naprzod, że zołnierz borgowy iuż nigdy nie będzie cięszki w przechodách. FredKon 67. In tanto Reipublicae passu [w tak ciężkim Rzeczypospolitej położeniu] nic potrzebnieyszego bydz niewidzięmy nad ukontentowanie Woyska ktore in fidem Reipublicae [wierząc Rzeczypospolitej] w borgowey zostawaiąc słuzbie tak wiele u Rzpty Pretenduie Sobie zasług. PasPam 216. Pokázuiąc záś áffekt swoy Krolewski Rycerskim zasługom, y żeby nie mogły nigdy Rempublicam záwodźić, życzy áby Stany ten porządek vczyniły, żeby uwolniwszy się od borgowych Cwierći punctualnie dwá Kwártały wychodzącemu w pole, á dwá z chodzącemu z polá Woysku wypłácone bydź mogły. WiadWarsz_1698_1III 1-2. Zostaje tedy 7 ćwierci dawnego długu [...] Punktualne uiszczenie w tych borgowych ćwierciach tym więcej J.K.M-ć promovere raczy, im doskonalej [...] widzi, że płaca po staremu nie odbita. DiarSejm 176.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK