W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2023
*WET rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1611
Formy: lp M. wet; B. uż. nżyw. wet; N. wetem; ~ lm M. wety; D. wetów; B. uż. nosob. wety; N. wetami
Etymologia: <niem. Wette>
Znaczenia:
tu tylko w lm »owoce i słodycze podawane na końcu obiadu, deser«: Odpráwiwszy iuż obiad wety im roskoszne Dano/ á przy nich winá napoie vćieszne. OzimSzturm Biijv [Biij]. ...dobrze pamiętny, w roku pańskim 1023 po wyjściu ich z cesarskiej, mając na chlebie swym chętnie położonym Stanisława Strojnowskiego pułkownika Elearskiego, przy obecności wielu rycerskich ludzi wetami się zabawiających, kazał przynieść kulę z działa tureckiego do Elearów w ostatni dzień szturmów tureckich między tysiącami inszych wypaloną... DembPrzew 45. Przyniosł mu Na talerzu kołacza bogato konfektami y rozęnkami przeplatanego mowiąc tęn młody poSyłac zebystez zazył węselnych wetow. PasPam 77. Dano wtym wety. PasPam 175v. Ná stołách wety/ y napoie buczne/ A Wiole grzmią w kątách słodkomruczne/ Nie tey miłość chce słodyczy/ Inszey czeká dźiś zdobyczy. KochProżnLir 164.
Związki frazeologiczne: wet wetem, wet za wet: Strzyże owce Absolon, brat twój, w swym koszarze; Więc tak, jakoś ty był rad u siebie Tamarze, Swojej i jego siestrze, oddając wet wetem, Ochotnie z wyśmienitym czeka cię bankietem. PotFrasz1Kuk II 110. Jeśli cię twoiá zoná nie miłuie iáko piszesz/ to źle/ nie mász czego chwalić: áleć podobno wet za wet oddáie. GorzWol 32.
Przenośnie: Bracłáwskie Woiewodztwo záś Kámienieckiemu Oddawał zacny Kryski ná pułmiskách iemu: Gdźie támże y Stárostwo Kámienieckie zaraz/ A to zá wety przydał/ zá co dźiękował wraz. OzimSzturm Biijv [Biij].
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: SPas, PK