W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2022
WĘZEŁ rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. węzeł; D. węzła; C. węzłowi; B. uż. nżyw. węzeł; N. węzłem; Ms. węźle; ~ lm M. węzły; D. węzłów; N. węzłami
Znaczenia:
przen. »zadanie, problem«: Iuż sie tu w tym węźle y samemu przyrodznieu iakiś gwałt dźieie. SpiżAkt B4v. Tyś węzeł twardo zerwała związany, Jam zgasił ogień, co mi suszył kości; Tak dla twej złości i z rozumu rady Już w doświadczone nie zapadnę zdrady. MorszAUtwKuk 102. Ossobliwie zywych Pioręm dotchnąc Chwały Iest to węzeł przyznam się trudnosci niemałey Zeby albo w cenzurze [może zam. cenzurę] pochlebstwa nie w kroczyc Albo niegodnie chwaląc z drogi niewyboczyc. PasPam 274v. Ta to sprawiedliwość, ktora iest naywárownieyszym dostoieństwem Majestátow, podpora Państw y krolestw, dodáiąc serca in adversis, iako y moderácyi in prosperis; ten to węzeł, ktory wiąźe stany poddánych z Oyczyzną, y wolność z Prawámi; ta inspirat dobre Rady, umacnia zbáwienne rezolucye, usmierza dyssensye, odkrywa zdrády, y nie ćierpi nic coby mogło bydź Oyczyźnie szkodliwego;... LeszczStGłos 133. Co się ták rozumie, iż gdy dobrze Planetowie zostáią z Smoczą Głową, to iest z Septentrionalnym węzłem, bliżey ku nam będąc, skuteczniey swoie sprawuią influencye dobrze: podobnym sposobem Planetowie źli potężnie wywieraią swoie áffekcye złe. DuńKal L.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: PK, SPas