W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2013
WIDYWAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
L (; pod: widzieć; XVIII), SWilpod: widzieć, SWpod: widzieć, SJPpod: widywać notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: bezok. widywać się; ~ cz. ter. lp 3. os. widywa się; ~ cz. prze. lp m 3. os. widywał się
Znaczenia:
1. »spotykać się«:
Rekcja: z kim, czym
[Władysław Wołowicz] Często się zemnom napotym wydiwał, lecz o tym zadnei zmianki nie czynił, i owszem simulabat amicum. VorLetSkarb 227. [Żołnierz, podkomendny Paska] widywał się tam z [...] w ow czas kiedy krol[owa przez] niego y przez drugiego Francuza posłała [...] dwadziescia Tysięcy Czerwonych Złotych Suplementu do Obozu. PasPam 285v. COMPAGNIE [...] Se retirer des compagnies, les fuir, ne paint voir le grand monde [...] Uchodzić stronić od ludzi, niebywać u nich, nie widywać się z ludźmi. DanKolaDyk I, 329.
2. »być oglądanym od czasu do czasu«:
Rekcja: bezok.
[...] gdy świetne włosy iuż Pháetontowi Płomień opalał/ leci prosto ku dołowi: Y długim przez powietrze ciągiem niesion bywa: Ják z wypogodzonego niebá się widywa Gwiazdá lecieć [...]. OvOtwWPrzem 70.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB