W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2023
*FIGMENT rzecz. m
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Formy: lm M. uż. nosob. figmenty; D. figmentów; C. figmentom; B. uż. nosob. figmenty // figmenta; Ms. figmentach
Etymologia: <z łac. 'twór, obraz, postać'>
Znaczenia:
»zmyślenie, wymysł«: ZWyczay ten v Poetow wszego wieku dawny Bywał y teraz ieszcze v niektorych sławny. Ze zwykły w wierszách swoich figmentom mieysce dáć Pogáńskim. HofmańPor Av. Wkrotce stary i nowy, oba testamenty, Za szczyre Owidiwe poczyta figmenty. PotFraszBrück I 381. Pacierz z ust, diabeł w usta. Darmo szukać szpiega: Wie, co kto je. Ociec się własny nie wybiega. Za istą prawdę swoje udając figmenty, Oszczeka cnotliwszego od głowy do pięty. PotMorKuk III 175. Baiek, brydni, figmentow: ná większe tám poły, Bogi z ludźmi, nie tylko mieszáią Anyoły; Kiedy káżdy swoiego Bohátyrá czyni, Choć się rodzieł z Niewiásty? potomkiem Bogini. PotPocz 42. Ale to wszytko kłamstwo, y szczyre figmenty, W iedney się tylko Polszcze rodzą te Okręty, Ktore śmiertelney szargi wytrzymawszy fale? Z ziemie wzięte? PotPocz 92. Rzecz iest [...] zwyczayna y cale za grzech niemiana, ile że się zda, ze cudzey sławy się nieszarpie, áleć y tego się często w tym nie uwáża. Takie figmenta kłaść w gazety, iest u nas imie curiosi Politici. JabłSkrup 10. Cokolwiek [...] wysmienitych panegirykow oratorskie wynaleść mogą subjekta, wszytkie bez figmentow adulacyi nikomu inszemu tylko samey cnocie przynalezące konserwowane być powinne iey honorowi. MikSil 51. Cokolwiek [...] wysmienitych panegiryków Oratorskie wynaleść mogą subjekta, wszytkie bez figmentów adulacyi nikomu inszemu tylko samey cnocie przynalezące konserwowane być powinne iey honorowi. MikSil 76. W poetyckich figmętach [...] Mokurtus [...] tak oswoiey niskosci swiadczył. MikSil 236.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK