W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2020
*UJRZEĆ czas. dk
Warianty fonetyczne: UJRZEĆ, UJŹRZEĆ, UJZRZEĆ, UJŹREĆ, UŹRZEĆ, UJZDRZEĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy: cz. przy. pr. lp 2. os. ujzrzysz // uźrzysz; 3. os. ujrzy; lm 2. os. ujzdrzycie; ~ tr. przyp. lp m 3. os. ujźrałby; ~ im. uprz. uźrzawszy
Znaczenia:
»zobaczyć«: A kędyż jest/ nie widzęć go? Leży kędyś w chrośćie/ w jámie. Poydź jedno bliżey/ tedy go uźrzysz. VolcDial 134. [Diogenes] Raz vyźrzawszy/ że iednego ktory był báńkę vkradł z skárbu/ vrzędnicy ná śmierć prowádzą/ rzekł: Ono wielcy złodźieie máłego złodźieiá wiodą. BudnyBPow 30. Przywiozłęm tedy roznych rarytetow do Domu ossobliwie Nummismata ktorych tu unas w Polsz[cz]e nie uyrzy. PasPam 80. Postrzegł cześnik, że podrwił, ale już po czesie: Dwie kurze chude sługa z flaszą wina niesie (Nie ujźrałby w nim żaby; „z pełnej — rzecze — beczki”), Wiązkę siana dla koni i wór gołej sieczki. PotFrasz3Kuk II 600. Lekuchneć tu skonánie/ tylko wytrwáć trzebá/ Wszák vyzrzysz ktorędy iść będzie ztąd do Niebá. NowSow B4v. Wstąpcie ku gorze prosto tam go naydźiećie ná práwey Ręce jesli nie ujzdrzyćie tedy będźiećie woniáć/ wstupte wz huru prosto tam nagdete na prawe Ruce gestli ne uhlidate po woni cytiti butete [!]. WarmGaz 220.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas