W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2020
APROBOWANIE rzecz. n
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1688-1705
Formy: lp M. aprobowanie; D. aprobowania; Ms. aprobowaniu
Znaczenia:
prawn. »uznawanie, zatwierdzanie«: Rozumiem ze to [rewizję majątku] WMciom przyimie pro rato kapituła, y nie będzie trudnic w approbowaniu Przywileiu. RadziejKor 13. Szulcow obieranie przez panow szafarzy i ich przysięgę corocznie lub tych samych, gdy dobrze rządzić będą, aprobowanie w tydzień po świętym Michale. RzepLubKutrz 223.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz APROBACJA, APROBATA.
Autorka: KS