W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2020
*APROSZrzecz m, APROSZArzecz ż
Słowniki:
L (XVII, XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1659
Formy: lp M. ż aprosza; D. m aprosza; N. m aproszem; ~ lm M. m uż. nosob. aprosza; m albo ż uż. (n)osob. aprosze; D. m aproszów; ż aprosz; m albo ż aproszy; C. m albo ż aproszom; B. m uż. nosob. aprosza; m albo ż uż. nosob. aprosze; uż. osob. aproszy; N. m aproszy; m albo ż aproszami; Ms. m albo ż aproszach
Etymologia: <fr. approche>
Znaczenia:
wojsk. »rów umożliwiający zbliżenie się do obleganej twierdzy; przykop«: Aprosza, to jest szcie rowem ku nieprzyjacielowi, podeszcie. NarArch 16. Te aprosza pospolicie tak daleko poczynaią się iako może z rusznice dosiąc do Miasta. NarArch 123. Nie poraz Zaporowcy dostali ołowiu Dobrego: gdy we spiączki, dopadszy ich Koszow Z korzyscią się do swoich wracali Aproszow. PotWoj 124. Nieprzyjaciel, zasławszy trupem aprosze, pola i obóz, ucieka w konfuzji. SobJListy 520. Tu granaty z mozdzierzów po rynkach biegaią Kontraskarpy aproszy tu iuz upadaią. DrobOpow 26. Wieści znać dawały, Że Wiedeń kona aproszy ściśniony. KochWiedTur 20. Niżeli kilkakroć sto – bywało – tysięcy Moderownego wojska – złota szwajca więcej sprawi nie rozrzucając mocnych baszt minami, ukosem nie ryjąc ziemie aproszami. KorczWiz 52. Podkopanie skryte zamkow dobywa, gdy nad spodziewanie obleżonych: taiemnym aproszem młodź rada z zwycięzkim miedzy mury okrzykiem wypada. ClaudUstHist 20. Aprosze iest ukosne ku fortecy kopanie wewnętrzney fossy, oraz wysypowanie z teyże ziemi zewnętrznych szańcow. BystrzInfElem K4v. Przeciwko Approszom trzeba [...] wycieczki ordynować y Kontra-Approsze robić. KhevBrodArsMil 136.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM