W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2009
BIESAGOWY przym.
Słowniki:
SXVI, L, SWil, SW notują
SStp, Kn, T, SJP nie notują
Formy: lp M. m biesagowy; B. m żyw biesagowego
Znaczenia:
»zajmujący się biesagami, noszący biesagi«: A przy psiech ma zostać dojeżdżacz, myśliwiec biesagowy i łowczy albo myśliwiec starszy; ba i on bakałarz, co przedtem psów dojeżdżał, a teraz ma nad uczniem jeździć. OstrorMyślTur 49. A ma przytem myśliwiec biczem, który ma mieć nakształt woźniczego, po krzakach chlastać, i koniem je wykręcać, jako i ów bakałarz co nad nim jeździ i biesagowy chłopiec. OstrorMyślTur 50. [...] wytrąbże je [psy] z lasa. A wtenczas trzeba trąbić powłokiem, co najdłuższym tonem. Jeśli się nie możesz którego dotrąbić, podeślijże chłopca biesagowego, ba i którego szczwacza. OstrorMyślTur 52.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: chłopiec biesagowy (sz. zm.): A ma przytem myśliwiec biczem, który ma mieć nakształt woźniczego, po krzakach chlastać i koniem je wykręcać, jako i ów bakałarz co nad nim jeździ, i biesagowy chłopiec. OstrorMyślTur 50. Wytrąbże je [psy] z lasa. A wtenczas trzeba trąbić powłokiem, co najdłuższym tonem. Jeśli się nie możesz którego dotrąbić, podeślijże chłopca biesagowego, ba i którego szczwacza. OstrorMyślTur 52.
Związki frazeologiczne: biesagowe słowo »słowo dwuznaczne, fałszywe«:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM