W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2009
*WZBUDZIĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: cz. prze. lp m 2. os. wzbudziłeś; ~ cz. przy. pr. lp 3. os. wzbudzi
Znaczenia:
przen. »powołać kogo do życia, stworzyć«:
Rekcja: kogo
W zbudziłes Turkow z Morskich rozboynikow z gusnego [!] gminu wielkich woięnnikow. PasPam 109v. Na zaszczyt takiego Bog wzbudzi kawalera za ktorego Głową Utrapiona in Utramque aurem moze się przesypiac Oyczyzna. PasPam 204v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: żal w kimś wzbudzić (sz. zm.): Prawiem się w łzy rozpuściła, zaczym i w nim [w mężu] żal wzbudziła. StanTrans 182. [Stanisław Małachowski, wojewoda kaliski] A iak wiele w Oyczyznie z conciliował sobie cnotami miłości, tak wielkie wzbudził po smierci swoiey w sercach ludzkich żale. OtwFDzieje 21.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas