W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2009
*WZNIECAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1635
Formy: cz. prze. lm nmos 3. os. wzniecały
Znaczenia:
1. »rozpalać, rozniecać ogień«
2.przen. »wzmacniać, odświeżać pamięć o czym«:
Rekcja: co
Dawno by zgasły cnoty y Herkulesowe Gdy by ich nie wzniecały Pisma Homerowe. PasPam 274v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ból wzniecać: [Woda] ábo womity porusza/ ábo náostátek bol głowy wznieca. PetrJWod 37.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas