W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2015
BIBLIOTEKARZ rzecz. m
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. bibliotekarz; N. bibliotekarzem
Znaczenia:
1. »zarządzający biblioteką; pracownik biblioteki«: Bibliotekarz/ Bibliotheca praefectus, curator. Kn 26. [...] wyprawił Paulum Katerlam [...] ktory tego czasu pod Xiędzem Nowakiem Philosophii słuchał amiał z Bibliothekarzem Dominikanskim dobrom comitiue, aby praetextu alio otrzimawszy pozwolenie wnisc do bibliotheki, co potrzebował wpisał [...] mianowicie ten Canon Consilii Constantiensis Sessio: 13. VorLetSkarb 89. Bibliotekarz, librairè, màrchand libraire. KulUszDyk 6. Bibliotekarz, Bibliothecarius. BierSłowa 5. Bibliotekarz. 1) ein Bibliothecarius. [...] Bibliotéquarie; garde de la Bibliotéque. T III 41.
2. »sprzedawca ksiąg, księgarz«: Bibliotekarz. [...] *2) ein Buchführer, s. Bibliopola. [...] libraire v. Bibliopola. T III 41.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz biblijopola.
Autorzy: EM-P, WG