W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2014
BIERMUSZKA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI (biermuska), L (XVII), SWil, SW notują
SStp, Kn, T, SJP nie notują
Formy: lp M. biermuszka; ~ lm D. biermuszek; N. biermuszkami
Etymologia: <niem. Biermus>
Znaczenia:
»rodzaj zupy, polewki z piwa«: Nusz insze polewki/ barscz/ żur/ biermuszká/ hordeatá z ięczmiennego soku/ grucá/ migdałká/ syrowká [et]c. PetrSInst B3v. Wiele ich/ ktorzy się w tym Kminie kocháią/ y w częstym go vżywániu miewáią/ iedni z potráwámi/ drudzy z biermuszkámi/ y z inymi polewkámi/ tákże z mięsem. SyrZiel 431. Toż czynić może z winem á z cukrem/ ábo w piwie wárzyć másłá/ á soli przydawszy/ á kto chce mieć smáczniey/ polnego Kminu trochę/ będzie grámatká/ ábo biermuszká smáczna/ y użyteczna potráwá/ ták zdrowym iáko y chorym. SyrZiel 922. NIe tylko do picia przychodzi piwo/ ále y do inákszego vżywánia/ iáko do biermusek ábo grámátek z chlebem á z másłem/ ábo z oliwą/ z cukrem/ bądź z miodem czynionych/ ktore ták chorym iáko zdrowym/ są przynależącym y zdrowym pokarmem. SyrZiel 948. Piwo Pszeniczne przystoynie vczynione/ męże gnuśne do Wenusá wzbudzáią. Obfitość przyrodzonego nasienia dáią/ záczy[.] potężnieysze do skutku małżeńskiego czynią/ y w siodło ie sadzáią polewkami/ Biermuszkámi/ Pánátámi dáiąc go vżywáć. SyrZiel 948. Vocabula Polonica obsoleta, barbara, [et] inusitata [...] Bierká, Biermuszká, Bindarz, Bluźnierz. WojnaInst 148.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA