W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2014
BIERZMOWAĆ SIĘ czas. ndk
Warianty fonetyczne: BIERZMOWAĆ SIĘ, BIERMOWAĆ SIĘ
Słowniki:
SXVI, T, L (XVII-XVIII) notują
SStp, Kn, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: bezok. bierzmować się // biermować się; ~ cz. prze. lp m 3. os. bierzmował się
Znaczenia:
1. »przyjmować sakrament → bierzmowania«: Bierzmować się, recevoir le Sacrament de la confirmation. KulUszDyk 6. bierzmować się. sich firmeln. recevoirle Sacrament de la Confirmation. T III 46.
2.przen. »nazywać się inaczej«: ...wolno wymyśláć y stroie/ Wolno się y ná błazna mądremu biermowáć/ Wolno y bydź nim wiecznie/ wolno dokázowáć/ Káżdemu swego. MorszHRoz C2. Gdy ten syn ie[go] z ukrainy do Crac przywedrował A[nn]o 1630 jusz bierzmował się Borzyckim, a do ojca swego niebardzo się miał. TrepNekLib 141. Czerwienski bierzmował się Bartosz chłopski syn Swawolki karczmarza ze wsi Przyborowia... TrepNekLib 62.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA