W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2019
*APROWIDOWANY im. przym. bier.
Słowniki:
SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SW nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1660
Formy: lp M. ż aprowidowana
Etymologia: <łac. ad + providere>
Znaczenia:
»zaopatrywany«: Iż kasa żupna dla słabei wendycyjej natenczas słabo jest w pieniądze gotowe aprowidowana, tedy solą beczkową [...] względem tych 100 zł, po zł 8 rachując beczkę, dam im [robotnikom zapłatę]. InsGór 1660 61.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS