ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2013
SZACOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Formy: nieos. cz. prze. szacowano
Etymologia: <niem. schätzen>
Znaczenia:
»określać cenę czego, oceniać«: Łoszko z Poscielą kilka dziesiąt tysięcy Talerow szacowano. PasPam 260v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: lekko szacować (sz. zm.): Dyogenes bárzo stárych lekko szácował kiedy kożdego stárego mizernym názwał. WojszOr 294-295. Jać te fraszki szacuję moje bardzo lekko, A prawie ni po czemu [...]. ZimBSiel 138.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Lekko sobié szácuiemy/ czégo dármo dostáiemy. KnAd 94.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
SZACOWANY
im. przym. bier.
Formy:
Znaczenia:
»oceniony«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Dobrodziéystwo tréfunkiem dáne/ podło bywa szácowáne. KnAd 181. ● Dobrodzieystwo trefunkiem dáne, [...] lekko bywa szácowáne. ErnHand 367.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas