W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2019
BIESIADNY przym.
Warianty fonetyczne: BIESIADNY, *BIESIEDNY
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. m biesiadny; ż biesiadna; n biesiadne; B. m nżyw biesiadny; N. m biesiednym; lm M. nmos biesiedne // biesiadne; Ms. biesiadnych
Znaczenia:
»odnoszący się do biesiady, zabawy«: Biesiádny/ Coenatorius, vestis coenatoria [...] Genialis dies [...] Conuiuialis vestis [...] Conuiualis [...] Genianus. Kn 29. Y kruche się leszczyny vkazáły z bliská: [...] y iáwor/ w biesiádny chłod záwsze bogáty ... OvOtwWPrzem 393. Takżeś jest napełniony niezbytym kłopotem, że cię ani czas swoim łagodnym obrotem, Ani sen poratować nie może swobodny, Ani trunek biesiadny, ani głos łagodny? ZimSRoks 104. Wszędzie cię [lutnio] pełno, i bogów kościoły Bez ciebie nie są , i biesiadne stoły. MorszAUtwKuk 73. Chociażby pod Kamieńcem Chmielnicki był z chanem - Mnie pod biesiednym wieńcem Dobra myśl hetmanem. MorszAUtwKuk 205. Czárt myśli sobie: coli się też tu Chrystusowi nie podoba? podobno że nie iest obżercą, choć w głodzie, z kámięni chlebá czynic niechce; to mu sie to nie podobáło piiacze, banietowne, biesiádne Krolowánie, ná ktorym ztrácił Koronę Báltázár... MłodzKaz III, 218. Wżdy choć nieszczęśliwości smuci nas tak wiele, Najdzie miejsce dobra myśl i biesiedne trele. PotFrasz2Kuk II 391. Biesiadny. Schmaus-. de banquet; de festin. T III 46. Luter w Rozmowách biesiádnych ták mowi: Experientia constat, eos qui in bona Ecclesiastica inuolarunt, tandem ad mendicitatem redactos esse. y kładzie ono podobieństwo foremne. BirkNiedz 135-136. Biesiádny/ Epularis, re. Epulatoris, a, um. Gastlich. DasHünDict Ooiiijv.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: gospodarz biesiadny: Gospodarz biesiádny/ co sprawuie bánkiet/ vcztę gościom. vide Biesiádnik. Kn 205. ▲ marszałek biesiadny: Márszáłek weselny/ biesiádny. Symposiarchus [...] Architriclinus. Thaliarchus [...] vide Biesiádnik 2. Kn 390. Márszáłek weselny/ biesiadny. Praesectus counij, architriclinus. SzyrDict 165. ▲ biesiadny rządca: Biesiádnik co vcztę spráwuie/ biesiadny ábo bánkietowy rządcá/ Conuiuator. Kn 29. ▲ szata biesiadna: Szátá biesiádna/ Trechedipnum [...] Coenatorium [...] Tricliniare vestimentum [...] Conuiuialis vestis. Kn 1102. ein Gasteren-Kleid/ Szátá biesiadna. ErnHand 559.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA