W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2015
*BIESIĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1681
Formy: cz. prze. lm nmos 3. os. biesiły się
Znaczenia:
»demoralizować się, psuć się, stawać się złym«: Pierwsza przestroga dobrego wychowánia dziatek iest: áby Rodzicy wiedzieli o wszystkich postęmpkách, sprawách, mowách, afektách, zkłonnościách dobrych i złych potomstwa swoiego, gdyby podobna i o myślách, áby záraz z młodości zábiegáli żeby się dzieci nie biesiły. MłodzKaz III, 8.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA