W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2009
WPRZÓD przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: wprzód
Znaczenia:
1. »najpierw, wcześniej, naprzód«: Przysiągł tedy wprzod Chochoł a potym kilka roznych kompaniiey. PasPam 121. A teraz idz WSC Spać anapiy się WSC wprzod. PasPam 162v. O zasługach zas w zadną niewchodzę kontrowersyią asz w przod od WMM Paniey usłyszę iaką ta moia [...] ochota przyięta będzie w dzięcznocią. PasPam 223. Kiedy iuz mieli pokryc głowy to pochowali wprzod Xiąszki y chustki. PasPam 56v. Wolski iako to chłop chciwy żeby to wszędy bydz wprzod rzerze wlezę ia. PasPam 59.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: póko [...] wprzód:
2. »do przodu, przed siebie; na przedzie, na czele«: Zordynowałęm ich tedy tak Semetow [Semenów] 40 y moia Czeladz w przod Strzelcow Moskiewskich Co do wozow 15 po obudwu skrzydłach piechota [...] a Moskwa konna dopiero za nami. PasPam 167. Popchnie mię na owe kładnki idze [!] ty wprzod. PasPam 88v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas