W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2014
*BILET rzecz. m
Słowniki:
L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1735-1736
Formy: lp N. biletem; ~ lm D. biletów
Etymologia: <fr. billet>
Znaczenia:
1. »karteczka z nazwiskiem informująca o przydzielonym miejscu przy stole«: [...] iak tylko ná gorney sali stoły ná 120. Osob [...] zastawiono, y w dolnym pokoiu ná 40. Osob zgotowano, tak zaraz według rozdanych biletow, [...] Ichmść przytomni zasiadali [...] GazPol 1735/47, 5.
2. »kwit potwierdzający opłatę«: Zydzi nie tylko mieszkać, ale ani się w mieście [Gdańsku] pokazać mogą, co y inne miasta Pruskie przestrzegaią. Pod czas Jarmarku Wiel. handel im pozwolony, innych czasow chyba za biletem Urzędu Burgrabskiego, ktoremu się opłacaią, wniść do miasta nie mogą. SzybAtlas 151.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA