W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2016
BLANKIET rzecz. m
Warianty fonetyczne: BLANKIET, *PLANKIET
Słowniki:
T, L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1629
Formy: lp M. blankiet; D. blankietu; B. blankiet; Ms. blankiecie; ~ lm M. blankieta; D. blankietów; B. blankieta; plankiety // blankiety; N. blankietami; Ms. blankietach
Etymologia: <niem. Blankett>
Znaczenia:
»karta czystego papieru z podpisem wydającego, powierzana zaufanym osobom, służąca do pisania listów, spisywania zobowiązań prawnych«: [...] dałem blankiet dla zapisania kwitacyi zodebranych spraw [...]. SapANot 100. Ostatek blankietów, co zostały, odeślę J.M.panu podstolemu podług wolej W. Ks. M. RadziwBAut 209. Przysłał mi [podkomorzy witebski Szymon Karol Ogiński] i blankiet na instrukcyją z podpisami rąk panów obywatelów. ChrapDiar II 282. [...] zakazano, zeby żaden [człowiek] in posterum mandatów nie wydawał, tylko na blankietach kancelariej wielkiej albo małej pieczęci, tak w Koronie, jako w W. Ks. Litewskim. DiarSejm 226. [...][ojciec] wniósł instancyją najpierw listem za Panem o wielką laskę, potem uczynił w ręce królewskie rezygnacyją, żeby Panu oddał, ja zaś na blankiecie Pana do króla pisanym takoż uczyniła [...]. DiarSejm 282. Na blankietach glejtu sejmikowe uniwersały zmyślał [Biegański] i sam z nich posłem był. OtwFDziejeCzech 328. ImPan Kwinta y ImPan Krassowski deklarowali się Iechać y o restytucyą zapisanych na blankietach Obligow upraszać. SapADiar 116. Był u mnie Brat ImPa Zimnickiego [...] doniosł iż casualiter postrzelił się w nogę y z tego postrzału umarł uczyniwszy cordolium upraszałem o restytucią mego Blankietu. SapADiar 138. Dałem ImX Theologowi blankietow sześć, dwa zokienkami ieden zpieczęcią arkuszowy, trzy nalisty. SapADiar 28. Oddał ImPan Szell Blankieta dwa ktore brał dla ImP[ana] Szumskiego ktore eo instanti skasowałem. SapADiar 42. [Pię]c zas Gleytow krolewskich Zatrzymał Vsiebie ktore posł[ałem wes]poł z blankietami. SapADiar 73. [...] ten ze doniosł iz ma 3. Blankieta S. P. Matki moiey ktore były powierzone Oycowi Iego do Rygi handlem zawiad[u]iącemu deklaruiąc one oddac podziękowałem chwaląc pocciwość y Sumnienie. SapADiar 80. BLANC SIGNE' [...] BLANKIET Membran goły Karta podpisana ręką swoią, ná ktorey nic nie masz nápisanego. DanKolaDyk I, 200. Podpisałem trzy plankiety i na listy tyloż, które są ordynowane do Królewca, a stamtąd do Rygi mają iść sztafetą. RadziwHDiar 75. Blankiet. ein Blancket. un blanc signé; blanquet. T III 55.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: blankiet listowny: Inserowałem Oraz 3. blankieta Listowne aby ImX Theolog Zapisał do IchPP Szuyskie[go], Bandynelle[go] y Nieciszewskiego. SapADiar 13. Po wyprawionej do Manheimu poczcie na ręce pana Szylinga, ktoremum cztyry dał blankiety listowne, ruszyłem się do Skały mil cztyry, na noc, gdziem stanął o północy. RadziwHDiar 78.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA