W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2017
*WRODZONY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1654
Formy: lp M. ż wrodzona; n wrodzone; D. ż wrodzonej; Ms. ż wrodzonej; lm M. nmos wrodzone
Znaczenia:
»właściwy komu od urodzenia, nie nabyty; przyrodzony«: Kogo wrodzona nie ustrzerze poczciwość takie y tym podobne Iuramentow Ligamenta nie utrzymuią. PasPam 121v. Iest w respekcie u WMMPana Urzędu mego Hetmanskiego praerogatywa sprawuie to wrodzone iako we wszystkich inszych Akcyiach WMM Pana Iudicium y Łaska. PasPam 172-172v. Panna [...] przy wrodzoney Płci swoiey Szczupłosci Nie wzdryga się okrutnych Zwierzow Surowosci. PasPam 272v. Zwrodzony swoiey ochoty niechciał de Esse tak Swiątobliwey Woynie. PasPam 276v. Prawda że to iest cięszka dyssocyacyia kiedy w rodzone krewnosci niewytrzymaią kolligacyie. PasPam 85.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: wstyd wrodzony: Zawsze też Amor twój ode mnie stronił, Póki mię przed nim Wstyd wrodzony bronił; Niedługo jednak, jakoś mu doradził, Twój się Kupido z moim Wstydem zwadził. ZimSRoks 122.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
WRODZONA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest właściwe od urodzenia«: [...] dźieći rodźić iest wam iakby wrodzona/ dźiatki bráć bábom przynależna/ ale y to nie bez nábytego rozumu/ ktorego stárki ieszcze od zwyż swych bábek nábyły/ a wćiornastkie wszytkiego się z niemych náczyćielow nászych ábo vstnie náuczyły. CiachPrzyp E4v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas