W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2011
BOŻNICZY przym.
Słowniki:
Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1764
Formy: lp M. m bożniczy
Znaczenia:
»związany z bożnicą«: Bożniczy. zum Tempel oder Synagoge gehőrig. de Temple, de Sinagogue. T III 71.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
BOŻNICZY
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
»pierwszy dozorca bożnicy, przełożony synagogi«: Bożniczy. Archisynagogus. Kn 43.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz bożniczny.
Autorka: DA