W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2011
BOŻOGROBSKI przym.
Słowniki:
SXVI, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. m bożogrobski; ż bożogrobska; D. m bożogrobskiego; lm D. bożogrobskich
Znaczenia:
1. »związany z  → bożogrobcą«: Tegoz czasu wydarli Saraceni z ręku Ieruzalem dostoyne, pełne wszego wdzięku Bozogrobskich Rycerzow, ktorzy na to byli Fundowani, by grobu Panskiego bronili. DrobOpow 58. Michał Konarski Kawaler Bożogrobski, y na woynie Inflantskiey, wodz kawaleryi. NiesKor II 574.
Przenośnie: Dwór swój tylko ubieżała [żona Radziejowskiego] Bez żadnego rozterku albo krwie rozlania. Radziejowski szturmował, rycerz bożogrobski. OpalŁCoś 283.
2. »odnoszący się do grobu Jezusa Chrystusa w Jerozolimie«: Náleży ta Káplica Bożo-Grobská do samych Kátolikow. [w rozdziale: Koscioł Bozego Grobu w Jeruzalem] ChmielAteny II 566. Wchodząc do Kościoła Bożogrobskiego náprzód się Zwierzchności Tureckiey prezentowáć potrzeba, certum quantum záplacić...[w rozdziale: Koscioł Bozego Grobu w Jeruzalem] ChmielAteny II 569.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA