W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2012
*BAŁUSZYĆ czas. ndk
Słowniki:
Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1661
Formy: cz. ter. lp 1. os. bałuszę; 3. os. bałuszy; lm 3. os. bałuszą; ~ cz. prze. lp m 3. os. bałuszył
Znaczenia:
1. »hałasować, robić wrzawę,  →bałuch«: Cyt jeno, cyt! Czy słyszysz? Ot, tam ktoś bałuszy. DialPańOkoń 234. Aboż ja to bałuszę? Wżdyć to z Ryczywołem Klimek gwarzy ustawnie. DialPańOkoń 244. Bałuszę, szy, szył. 1) ein Getöse machen, lermen. [...] faire un tintamare. § 1) kto tam tak bałuszy. T III 21.
2. »ogłuszać, zagłuszać wrzaskiem,  →bałuchem«:
Rekcja: kogo
Bałuszę, szy, szył. [...] 2) mit Lerm oder Geschrey betäuben. [...] étourdir [...] § [...] 2) dzieci mię swoim wrzaskiem bałuszą; na seymikach ieden drugiego zamawia i bałuszy. T III 21.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: DL, WM