W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2016
*ZRZUCIĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: cz. prze. lm mos 3. os. zrzucili; ~ tr. rozk. lm 1. os. zrzućmy
Znaczenia:
1. »zburzyć, zwalić«: Moskwa prostacy spuscili się nato że mosty z rzucili. PasPam 112.
2. »zdjąć z siebie coś«
Związki frazeologiczne: zrzucić z siebie coś »uwolnić się od czegoś«: Zrzucmy z siebie Tandem owe Vicinarum Gentium exprobruiącą Narodowi naszemu Paremiią. PasPam 118.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: wstyd zrzucić z czoła »pozbyć się wstydu«: Obráliście Zygmuntá, rzekszy prawdę zgoła, Wyprosili u Oyca wstyd zruciwszy z czołá. PotPocz 31. ◆ wstyd zrzucić z twarzy »pozbyć się wstydu«: Piekielnych małpa fortelow się chwyta, Na zgubę domu rozpiąwszy popręgi, Zgładzi Pasierba, zruciwszy wstyd z twarzy, Skoro niewinnie przed Oycem spotwarzy. PotSyl 9. ◆ zrzucić habit »wystapić z zakonu«: Ten Woyciech Margrabia Brandeburski widząc res suas infaustas, Krolowi Polskiemu Zygmuntowi w Krakowskim Rynku na Maiestacie siedzącemu solenne złożył Filelitatis Juramentum, Habit Zakonu Krzyżackiego zrzucił, y Xiążęciem Pruskim uczyniony z podaniem Chorągwi z Polskiemi Insigniami. Roku namienionego 1525. Lutrem potym został, ożenił się z Dorotą Krola Duńskiego Siostrą. ChmielAteny1755 I 1052.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*ZRZUCONY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lm B. nmos zrzucone
Znaczenia:
»zburzony, zwalony«: Iest tam rzeka Drucz na ktory były Mosty ate iuz Zastali zrzucone od Moskwy. PasPam 111v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: