W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2011
BLADOMODRY przym.
Słowniki:
T notują
SStp, SXVI, Kn, L, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. m bladomodry; D. m bladomodrego; N. m bladomodrym
Znaczenia:
»mający barwę bardzo jasnoniebieską, błękitnawą«: Ogrodna [czarnucha] iest prącikow drobnych/ łokietnych: Listeczkow mnieyszych niż v ziela Przymiotowego/ ieno rozdzielnieysze y drobnieysze. Kwiátu ná wierzchu rozdżek bládomodrego/ ná kształt gwiazdy/ ktory gdy opádnie/ głowki wydáie nie wielkie/ obdłużne/ o kilku wierzchách spiczástych. SyrZiel 457. Drugi Omylnik Iáłowy/ rozny od tego/ kwiátu bládo modrego/ ná kształt ziemnego Blusczá. SyrZiel 48. Kwiátu kłosowátego/ ku wierchu zieleniáwy/ ábo bládomodry [jest cąbr] . SyrZiel 506. Bárziey ci [mylą się]/ ktorzy Koniczynę wysoką ná łąkách rosnącą bládomodrym/ ábo y białym kwiátem głowczásto kwitnącą/ tą [komonicą] bydź twierdzą. SyrZiel 518. Modroblady/ bladomodry wodnistey fárby bławy. Vitreus, plumbeus, caesius, glaucus. SzyrDict 178. Modroblady/ bladomodry albo bławy. glasfarbig; grasgrün/ meerblau/ graublau. verd grisâtre, de coleur de vître; de verd de mer. morze iest modroblade; kot ma modroblade oczy. T III 854.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS