W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2011
*BLADORUMIANAWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp D. m bladorumianawego
Znaczenia:
»mający barwę lekko różową, różowawą«: To [ziele kozia reż] kwiatu bládorumiánáwego/ ono [ziele czarnokwit] czarnego/ dla ktorego Czárnokwitem iest názwáne. SyrZiel 751.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *bladorumiany, *bladorumienny.
Autorka: KS