W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2011
*BLADORUMIENNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp D. m bladorumiennego; lm M. nmos bladorumienne
Znaczenia:
»mający barwę lekko jasnoróżową, różowawą«: Korzenia niemáłego/ długiego/ knodowátego/ ná vkoś w ziemię pochodzącego. álbo poprzec przy samym wierzchu ziemię zmarszczonego kosmátego/ á bez zápachu/ ná wyskoczkách rozdzielone/ bládo rumienne/ smáku cierpkiego y ściągáiącego álbo stwirdzaiącego [kosaciec płonny]. SyrZiel 16. Wielki [kozłek]/ ktory drudzy zowią Nardusem leśnym/ máiąc liście máło niepodobne Łániey broni: Prętá głádkiego/ ná łokieć zwysz/ álbo wyższe[g]o: we wnątrz czczego/ lekkiego/ miękkiego á bládo rumiennego: ná wierzchu okołek tákieyże bárwy. SyrZiel 49.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *bladorumianawy, *bladorumiany.
Autorka: KS