W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2014
ASTROLOGICZNY przym.
Słowniki:
L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Formy: lp M. m astrologiczny; ż astrologiczna; n astrologiczne; D. ż astrologicznej; n astrologicznego; N. m astrologicznym; Ms. ż astrologicznej
Etymologia: <łac. astrologicus, z gr.>
Znaczenia:
»odnoszący się do astrologii, opierający się na astrologii«: Drugi [...] skutek Komet iest zły/ [...] ten pokażęć trzemi sposobami/ Historycznym/ Phizycznym/ Astrologicznym. ŻędzKom B1. Krzysztof [Krzykowski] wydáł do druku, krotka Astrologiczna uwaga komety widzianego 1680, in 4 cracovi 1681. NiesKor II 729. PROGNOSTYK ASTROLOGICZNY Na Rok PANSKI 1741 Z Gwiazd Wyrozumiany. DuńKal Ev. Ci tedy, co nic nie piszą w Kalendarzach Astrologicznego, zowią się purè Kalendarznicy; ktorzy dla mizernego zysku, albo prożney chwały, tę sobie Proffessyą przywłaszczaią. DuńKal H. Ni się pochwalić, z tą mogę Práktyką zebym wiedziáła czego dowcip chciwy, Z Astrologiczney doyrzy Perspektywy? DrużZbiór 304. LUDWIK I [...] Nic niezaczynał, bez Astrologiczney predykcyi. ChmielAteny1755 I II, 348.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: nauka astrologiczna »NAUKA«: Plato záś mowi [...] że ktoby nie był doskonáłym w Diálektyce [...] y ktoby nie był uczony w náuce Astrologiczney, y w áspektách, y konstellácyiách niebieskich, zkąd pochodzi káżdey gwiazdzie moc y własność [...] nie może zrozumieć, áni dochodzić tych rzeczy, ktore Filozofowie pisáli. AlbSekr 305-306.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK