W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2021
ASTROLOGIA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, L (XVI, XVII ), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. astrologia; D. astrologii; astrologiej; B. astrologią; N. astrologią; Ms. astrologii
Etymologia: <łac. astrologia, z gr.>
Znaczenia:
1. »dziedzina wiedzy zajmująca się wpływem ciał niebieskich na życie człowieka i przepowiadaniem przyszłości«: [Tytuł w Indeksie:] Astrologia iak iey obserwacya omylna. BarPotArg 3 nlb.. Tak Astronomia y Astrologia u Katolikow w zły zwyczay poszła. Bo gdy własną dwornością tego pilnuią, mniey usiłuią o to, co do zbawienia duszy służy. BystrzInfZup (1)3.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: astrologia judycjarna (sz. zm.): Klaviusz Bambergensis [...] reprehenduie Astrologią Judiciarną, [...] Astrologia Iudiciaria res est supersitiosa. DuńKal P2. Mowią [astrolodzy] iż tylko Judycyarna potępiona iest Astrologia a nie naturalna. BystrzInfZup (3)1. ▲ wieszczbiarska astrologia: Wielu zaś tych ktorzy dwornych nauk (to iest wieszczbiarskiej Astrologii) autorami byli, znieśli swoie xiążki (to iest predykcye Kalendarzne) y publicznie popalili. DuńKal O2v.
2. »nauka o ciałach niebieskich, astronomia«: Tales Philosoph biegi niebieskie uważał/ y wszytek Astrologią się zabawiał. StarKaz II, 66. W Państwie po Krolu w pierwszem był honorze [Araches], A miał z Astrologiey w głowie gorne zorze Policzone. DamKuligKról 160. BABYLONCZYKOWIE są Inwentores Astrologii. ChmielAteny II 684.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: astrologia naturalna (sz. zm.): Dziwuią się Astrologij Naturalney nierozumieiący Cenzorowie. DuńKal G. Naturalna Astrologia, naturalne tylko Gwiazd obserwuie influencye y impressye. DuńKal Hv.
# Użycia metajęzykowe: # Substantiva nomina [...] Astrologia Astronom Astronomia. WojnaInst 157-158
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ASTRONOMIA.
Autor: WM