W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2023
*ZROZUMIEĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: bezok. zrozumieć; ~ cz. prze. lp m 1. os. zrozumiałem; zrozumiałem; zrozumiał; 2. os. zrozumiałeś; 3. os. zrozumiał; lm mos 3. os. zrozumieli; ~ cz. przy. pr. lp 1. os. zrozumiem; ~ im. uprz. zrozumiawszy; ~ nieos. cz. prze. zrozumiano
Znaczenia:
1. »rozumując dojść do jakiegoś poglądu, wywnioskować, osądzić«:
Rekcja: co
A podobno zrozumiawszy cos po Morzu Stanęli potym się y wrocili. PasPam 66v. Iak tedy zrozumieli z ięzyka ze to nie podiaszd ale woysko widzą ze zle Koło nich. PasPam 113. Widoczne rzeczy były ze to nie w smak było Senatorom gdy Zrozumieli że ta iego Sentencyia była ex mente [króla]. PasPam 142v. Iuz ia Zrozumiał zec iest przyiacielem. PasPam 222. Skoro tam w Miescie zrozumiano że ich moze kula do nieść wyrychtowano tam do nich z Chakownice czy z Anczarki Strzelono. PasPam 268v.
2. »poznać dobrze kogo, co; zorientować się w czym«:
Rekcja: kogo co
Rzecze pan: miła, Kaśka niechaj z nami jedzie, A ta druga niech w domu przy ubóstwie będzie, Mogę ja czasem do niej z rzeczami dojechać. Pani zaś odpowie: A możecie niechać. Zatym się pan obaczył, że go zrozumiała, Fortelu zinąd zażył: zaczym się żegnała Z panią matką żoneczka, nim na wóz wsiadała, Tymczasem Zosia panu w kuchni gębki dała. WychWieś 21-22. Trzećia/ zrozumieć było dobrze/ Wołoszą/ Multany/ Szabáty/ Woiewodę Siedmigrodzkiego/ Węgry ktorzy tobie y nam są nienawiśni y nieżycżliwi; zrozumieć było Cesárzá Chrześćiánskiego co zá spiritus y wola y szcżęśćie iego teráz z Lutry/ co zá myśli. StarWyp Dv. Bralismy [...] kto co mogł chocby naywięcey wytargować zrozumiawszy Substancyią Chłopa iezeli się miał dobrze na mięszku. PasPam 62v. Iuz cię krol zrozumiał Słysząc twoie mowy iuz widzi Subiectum. PasPam 144. Bo ia Białogłowę zaraz zrozumięm kogo upodoba chocby do Niego y Słowa Niemowiła. PasPam 222. Pocznie wykrącać ze ich nieznąm niewiem iak się zowią [...] Iam zrozumiał sprawę y mowię przefakcyowano cię nieboze. PasPam 263v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: zrozumieć coś w kimś »poznać czyjeś cechy charakteru, umysłu«: Iuz [...] krol [...] będzie cię zazywał iuz w tobie zrozumiał Constanciam. PasPam 144.
3. »objąć świadomością, pojąć (znaczenie wyrazów)«:
Rekcja: co
Kto znami chleba my znim kołacza. Iam odpowiedział. Zes zle zrozumiał słowa moie. PasPam 122v. Ozwie się do nich Nie po Niemiecku ale zebym ia z rozumiał Po Polsku. PasPam 263.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas