W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2012
*ZDJĄĆ czas. dk
Warianty fonetyczne: *ZDJĄĆ, *ZJĄĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1625-1626
Formy: cz. przy. pr. lp 3. os. zdejmie; ~ im. uprz. zdjąwszy
Znaczenia:
»ściągnąć, usunąć co z siebie a. z czego«:
Rekcja: co
Przywiązał go na iegosz własnym koniu zdiąwszy kulbakę gębą do ogona. PasPam 177. Przy Swiecy zdeymuią wszystek Ornament, a na ostatku y koszulę zdeymie. PasPam 55v. Zdiąwszy z się relliquiie włozył na mnie. PasPam 58-58v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: żal kogoś zdjął (sz. zm.): Ledwo przijdę do złozenia swe[go] zaras on moy wyrostek pocznie mi powiadac one discursy o mnie gęby niewyparzony. Ziął mię zal serdeczny, y iuzem od gniewu prawie pałaiąc chciał wpasc tam gdzie niecnota lezał [...]. OssJŻyw 29. Co rozumiesz iák daleko cięższy żal nieszczęśliwego potępieńcá zdeymie/ kiedy maiąc rowne iák drudzy do wieczney chwały/ y do oglądaniá Boskiey Twarzy práwo/ dlá swych pieszczot y lubieżności ná nich się zápaszszy szczęśliwe[go] dziedzictwá y nadziei ná wieki postrada. BujnDroga 158.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ZDJĘTY
im. przym. bier.
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bólami zdjęty: Rozmáitemi bolámi zdięty ten/ ktorego wszytkie duchowne członki podruzgotáne/ ktory żadney folgi nie ma/ do tego śmierci czeka nie iáko końcá bolow/ ále iáko początku nowych mąk. BirkNiedz 57. ▲ bólem zdjęty: Brat Azyatyckiego Basze zywcem wzięty Aleprędko Smiertelnem bolem od ran zdięty [...]. PotWoj 84. ▲ zdjęty strachem (sz. zm.): Stojąc raz baran sobie na domu pod dachem, Ujźrzał wilka na dole, a nie będąc strachem Zdjęty, - bo wiedział, że mu nic tam nie mógł zaszkodzić [...] Puścił się wnet na wilka słowy niecudnemi [...]. VerdBłażSet 19. Chrościel umyka chyłkiem zdięty strachem, Boiąc się zdrady pod słomianym dáchem [na ściernisku]. DrużZbiór 314. ▲ żalem zdjęty (sz. zm.): [...] zdięta Kloryndá żalem zápłákáłá/ Ná ták żáłosne y smutne weyźrzenie. TasKochGoff 39. Tu Xiążę zięty żalem/ że mu tak przychodzi Z Oyczyzną się targowáć/ Jednak to rozwodzi Szeroko vszom Pánskim/ że iako snadź wszędy/ Z ludźmi nie vmieraią y w Turczech Vrzędy. TwarSLeg 32. Tegoz roku [1632] dnia 30 kwietnia, nieprzestawaiącym zaliem zdięty będąc Zygmunt III krol Polski i Szwecki etc: s Smierci nader niespodziwanei i prętkiei krolowei Je[go]mosci małzonki, w cięsze co dzień wpadywaiąc zdrowia słabosci [...] korony i berła odbiezał [...]. VorLetSkarb 118. Rosimundá tedy z tey spráwy żalem zdięta wielkiem y nie mnieyszym gniewem ná mężá, umyśliłá się mężową śmiercią zemścić śmierci Oycowskiey, y zá krzywdę zápłácić, ktora się iey stáłá. TylkStrom 47-48.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas