W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2016
*ZDEJMOWAĆ czas. ndk
Warianty fonetyczne: *ZDEJMOWAĆ, ZEJMOWAĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614-1626
Formy: bezok. zejmować; ~ cz. ter. lp 1. os. zejmuję; 3. os. zejmuje; lm 3. os. zdejmują // zejmują; ~ cz. prze. lp m 3. os. zejmował; ż 3. os. zejmowała; lm mos 3. os. zejmowali; ~ im. wsp. zejmując
Znaczenia:
»ściągać co z siebie, rozbierać się z czego«:
Rekcja: co
Przy Swiecy zdeymuią wszystek Ornament. PasPam 55v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: żal kogoś zdejmuje (sz. zm.): Gdyś ty, Dafni, na marach leżał, ani gnano Bydła na paszą, ani w rzece napawano, Ani wody dobytek w tamte dni kosztował, Ani się trawy tykał, wszystkich żal zejmował. SzymSiel 167. zeymuie mię boleść/ żal. Afficit me dolor, percelli, inaudit me timor [...]. SzyrDict 542.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas