W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2009
*ZBŁĄDZIĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: cz. przy. pr. lm 1. os. zbłądziemy; 3. os. zbłądzą
Znaczenia:
»obrać zły kierunek, zmylić drogę; zabłąkać się«: Spytam czy dobrze iedzięmy? powiedzą że nąm tu nie nowina w nocy iezdzić pewnie tu Niezbłądzięmy. PasPam 66. Odpułnocka [...] puscilismy się w drogę Ufaiąc Murynaczom [!] ze niezbłądzą. PasPam 66.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Gdzié ich wiéle rządzi/ tám się często błądzi/ ábo łácno zbłądzi. KnAd 237.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas