W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2023
ZAPONA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: lp M. zapona; B. zaponę; N. zaponą; ~ lm M. zapony
Znaczenia:
»zapinka, spinka, klamra«: Tu Cesarz sam swą osobą/ chłop śrzedni/ vrodźiwey twarzy/ pełney brody cżarney chędogiey/ ocżu czarnych własny iák nász niegdy nieboszcżyk Pan Oborski/ ktorego ná Rokoszu pod oko kopiją przebito ná wylot/ w cżerwoney axamitney ferezyey/ kołnierz soboli długi/ w zawoiu wielkim wysokim kosztownym/ dwie kićie wiszące mierne po bokách/ miedzy kitámi po iednym pierzu żoráwim białym dziwnie y cudownie szerokim/ zapony kosztowne rubinowe/ koń cudny ćisáwy/ v ktorego ná cżele trzy biáłozorze nożyki cudne z zaponą kosztowną [...]. StarWyp C2v-C3. Napierwey iáchał Mons: Girault, áby porządku od Introduktorá Generálnego podánego przestrzegał. Po nim P. Chłápowski Rotmistrz pieszy I. M. P. Woiewody ná nim żupan átłasowy żołty/ ferezya szkárłatna sobolámi podszytą [!]/ czapká złotogłowowa sobola/ zaponá rubinowa przy piorách białych żoráwich/ buzdygan złoćisty w ręku ná drzewie Indiyskim: przy boku miał száblę turkuszámi sádzona [!]/ pod lewą nogą koncerz tá kąż robotą iáko y száblá: koń pod nim cudny/ śiodło y czáprág háftowány złotem w kwiáty/ strzemioná srebrne szerokie: nágłowek/ podpierśćień tákiż/ wodza łáncuszkow srebrnych barzo piękną robotą. WjazdPar A2-A2v. Nieprzyszło mi kołpaka wziąć na ktorym było pereł zprzygasnie, y zapona dyamentowa. PasPam 108. Die 22 decembris. Jaśnie Wielmożny Jego Mość ks. Jan Tarnowski arcybiskup lwowski, opat mogilski, ofiarował pióro strusie złote alias zaponę, w której diamencików 100 i w sztuce okrągłej, na której z tyłu fortuna sztychowana. InwDomLwowGęb 333.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas