W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2006
*BAŁWANISKO rzecz. n
Słowniki:
L (XVII), SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SJP nie notują
Formy: lp B. bałwanisko; ~ lm M. bałwaniska; B. bałwaniska
Znaczenia:
ekspr. »bóstwo pogańskie; posąg tego bóstwa«: Coż was do ták hániebnego grzechu przywiodło Zydowie? to/ iż niewiemy kędy się nam podział Moyzesz [...] iuzże to wám wolno będzie bałwániská stáwiáć/ gdy Moyzeszá nie obáczycie? BirkNiedz 156. Las był z dawnego wieku nie tykany I dla gałęzi gęstych nie przeyrzysty [...] Snadz Bogow srogich ofiarą nieczysty Ołtarze gęste z pokładą szeroką Miał; [...] W nim [...] obfita woda z czarnych zrzodeł pryska Smutne gdzie niegdzie Bogow bałwaniska Nakształt pniow stoią bez zadney obrzędy. LucChrośPhar 82.
Przenośnie: Exorbitáncya Konfoederácyey Kácerskiey. [...] Niechay cię skruszy Pan Iezus Chrystus Syn Bogá żywego. [...] Ták máią Kátholicy Polscy mowić/ ilekroć ná to báłwánisko szkárádne poyŹrzą/ ktore konfederácyą názwáli. BirkRus D2-D2v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: DL, WM