ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2019
DOMINIKAŃSKI przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1625-1626
Formy: lp M. m dominikański; D. m dominikańskiego; N. m dominikańskim
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: prowincjał dominikański: Fundacyą uczyniła [Jadwiga, córka Jasłówny, Krajczanki Koronnej] na Prowincyałow Dominikańskiego, Franciszkańskiego, Bernardyńskiego, Karmelitańskich bossych iako y trzewikowych, żeby [...] Msza bywała za iey duszę. NiesKor II 422. ▲ zakon dominikański: Pawła z Dominikańskiego Zakonu Długosz pisze iuż bydź wziętym na Biskupstwo 1209. NiesKor II 335.
2. »należący do dominikanów«: [...] wyprawił Paulum Katerlam [...] ktory tego czasu pod Xiędzem Nowakiem Philosophii słuchał amiał z Bibliothekarzem Dominikanskim dobrom comitiue, aby praetextu alio otrzimawszy pozwolenie wnisc do bibliotheki, co potrzebował wpisał [...] mianowicie ten Canon Consilii Constantiensis Sessio: 13. VorLetSkarb 89. Tedy zaraz pobiegłem do Bohusza, który dla lepszej ostrożności stał u dominikanów w samym klasztorze, gdzie też i Pac, pisarz lit., deputat kowieński, w osobliwym [osobnym] palacyku dominikańskim na podwórzu klasztornym wybudowanym miał stancją. MatDiar I, 756.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kościół dominikański »świątynia będąca własnością dominikanów«: Take[m] on czas trawieł w wielkie[m] utrapieniu, czesto do Koscioła Dominikańskie[go] chodz[ąc] na płacz ktoremem się tylko same[m] cieszeł a nadzieią w Panu Bogu. OssJŻyw 11. Tam [w niewymienionym z nazwy mieście] cztyry Koscioły Katolickie Bernardynski Dominikanski Augustyanski y Mniszek y Miasto piękne. SobTDzien 21. Tak do reparacji kościoła dominikańskiego w Janowie, także do wybudowania cerkwi bazyliańskiej w Kamieńcu Lit. nie skurczoną dopomógł ręką [ojciec autora]. MatDiar I, 151,.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dominikański habit:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM