W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2009
SZCZEROŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp B. szczerość
Znaczenia:
»rzetelność«: Bracia nasi choc by tez mieli Adamantina Corda muszą na szczerość naszę respektować. PasPam 118.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: chodzić w szczerości (sz. zm.): Abowiem wielcem się urádował/ gdy przyszli brácia/ y dáli świádectwo o twojey szczerości/ jáko to w szczerości chodzisz. BG 3J I, 3-4. Więtszey nád tę radości nie mam jáko gdy słyszę/ iż dziatki moje chodzą w szczerości. BG 3J I, 4-5.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas