W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2014
PACH I rzecz. m
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI), SWil, SW notują
SStp, SJP nie notują
Formy: lp M. pach; ~ lm B. uż. nosob. pachy
Znaczenia:
»zapach, aromat«: Pach/ vide Wónia/ Powonienie. Kn 656. Pach/ v. Wonność. SzyrDict 280. Idzie [Lioba] przes Łąki, miękkięmi scieszkámi, Po wonnych ziołach między Laurami, A Kędy tylko w Ktore stąpi pachy Wszędzie z drzew idą serdeczne zápáchy. OblJasGór 154v. *Pach, wonia. Geruch. odeur,f. fenteur, f. T III 1304.
# Użycia metajęzykowe: # [Vocabula Polonica obsoleta, barbara, et inusitata] [...] Pách Pácholstwo Pástwá Pátoká Pecká. WojnaInst 152
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PKW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2014
*PACH II rzecz. m
Słowniki:
SXVI notują
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lp D. pachu
Znaczenia:
»smoła używana do uszczelniania«: Znaleźliśmy, iż przez rok smoły przewarzanej alias pachu wyrobili smolarze, procz przasnej smoły, łasztow 10. OpisKról 263.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK