ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2022
BIAŁOGŁOWA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: post 1616
Formy: lp M. białogłowa; B. białogłowę; ~ lm M. białogłowy; B. białogłowy
Znaczenia:
»kobieta«: Białogłowy gładkie y z byt białe, Stroią się pięknie ale w drewnianych trzewikach chodzą Wieskie y Miesckie gdy po bruku w Miescie idą to taki uczynią kołat co nie słychać Kiedy człowiek do Człowieka mowi. PasPam 55. Bo ia Białogłowę zaraz zrozumięm kogo upodoba chocby do Niego y Słowa Niemowiła. PasPam 222. O Suchotách. Z náuki suchot: naprzod gdy chory ustáwnie kászle, á przytym tym z flegmą odchodzącą przez kászel, tedy owedy pokázuie się krew, co iest znákiem naypewnieyszym, wyiąwszy białogłowy, ktorym lubo często krew z káślem y znácznie odchodzi, iednák w suchoty nie záwsze, y owszem rzadko wpadáią. PromMed 41. Przydała do amorycznych inklinacji zawiśnych niechęci Mokranowska z domu Kastellówna, Włoszka z Warszawy, piękna i grzeczna białogłowa. MatDiar 103.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz biały (biała głowa), kobieta, niewiasta.
Autorka: KS