W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2017
SZKODLIWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp M. ż szkodliwa; D. n szkodliwego; lm M. nmos szkodliwe; D. szkodliwych
Znaczenia:
»przynoszący szkodę, szkodzący; zgubny«: To wszystko mądro [!] dobrego wodza Stało się dyspozycyią że y owym potęgom ktore na Cesarza Tureckiego mogły by się porwać nieprzyszło się z kupić y Traktaty Szkodliwe rozerwane. PasPam 100. Albo przestąn tych Fakcyi Oyczyznie szkodliwych. Albo iedz sobie do Angliiey za Praedykanta. PasPam 197. Krola przeproszę lubom niegniewał, y Pokuty gotow się podiąc byle niebyła szkodliwa moiey y mego Domu Reputacyiey. PasPam 203v. Ktoby przeciwko pomięnionym lubo wszystkim in Genere, lubo kozdemu wosobności chciał co szkodliwego moliri ze tego niedopusciemy Mocą Seymu teraznieyszego waruięmy. PasPam 211v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Sytość zdrowiu i cnocié szkodliwa. KnAd 1124. ● Złość/ niéprzyiaźń skryta/ szkodliwsza. KnAd 1346.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
SZKODLIWA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest szkodliwe«: Ale choćby też podobna byłá zprowádźić do kupy pomienione woysko iezdne; nie byłáby to pożyteczna/ y owszem szkodliwa páństwu: bo muśiáłyby się gránice ogolić z strażey/ y prouinciae pozbyłyby potęgi swey: miástá nie miáłyby vrzędnikow/ y polá rolnikow. BotŁęczRel III 62.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas