W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.01.2010
GUBERNATOR rzecz. m
Słowniki:
SXVI, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L (?), SWil (?) nie notują
Formy: lp M. gubernator; D. gubernatora; C. gubernatorowi; N. gubernatorem
Etymologia: <łac. gubernator>
Znaczenia:
1. »sternik«: Ia mowię owemu Swemu Gubernatorowi Dicas quia Sumus Piscatores. PasPam 66.
2. »rządzący krajem w imieniu władcy, namiestnik«: Jest náznáczony Gubernatorem w Niderlándziech pro interim, áż do przyiázdu Arcyksiążęciá Zygmuntá z Inszpruku. MerkPol 64. LIEUTENANT de Roy [...] ADMINISTRATOR Gubernator na mieyscu Krola w kraiu. DanKolaDyk II, 203.
3. »zarządca majątku, posiadłości, folwarku itp.«: Tegoż Pisałem do Pana Miłośnickiego Gubernatora Bychowskiego na ktorego ręce posłałem Pozwy cum omni Informatione Obliguiąc aby posłał Ienerała do Hrabstwa Hereckiego y Barani wyioł oraz dowod Ieneralski z Grodu Orszanskiego Zeznany. SapADiar 123.
4. »guwerner, nauczyciel«: Rodzic iego [wojewodzica] [...] Dałmu tedy wszelki Porządek przy Rysztunku [!], oraz y Gubernatora, Ktoremu tak byłzalecony, żeby go nigdy z oka nie spuszczał: a żeby o iego sprawach awizowałJ. Mośći Panu Walewskiemu. PrechDziałKaw 11.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: SPas, WG