W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2018
SZLACHCIANKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: SZLACHCIANKA, ŚLACHCIANKA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. szlachcianka; ~ lm M. szlachcianki; D. szlachcianek
Znaczenia:
»kobieta należąca do stanu szlacheckiego«: Szlachty było w tey Fortecy Szlachcianek postroiło się to od Cudow ta pięknie ta ieszcze piękniey. PasPam 99v. Wyszli przeciwko niemu processionaliter Zakonnicy Szlachta Szlachcianki y kto tylko był w owym Cięszkim oblęzeniu [...] wołaiąc zawitay niezwycięzony wodzu [...] Byli y tacy [...] co wołali z Bawicielu nasz. PasPam 100. W MM Pan iako człowiek Rycerski wielkim na uczyłes się zyć Zołdem. Ia zas uboga Szlachcianka mogła bym się niezdobydz na taką zapłatę. PasPam 223. Naprzod/ kiedy o Dom y Vrodzenie pytasz tey o ktorą się myślisz stáráć/ poradź się wprzod swoiey Geneálogiey. Ieśliś ślachćić/ bierz śláchćiankę: mieszczánineś/ mieszczkę: rolnik/ kmiecą dźiewkę; ták nie będźie miáło iedno drugiemu czym urągáć. GorzWol 43.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Ieśli Szláchcic/ Szláchciánkę niech poymuie/ Ieśli chłop/ chłopównę. DobrGram 567.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA