W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2018
BIAŁASY przym.
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI), SWil, SW notują
SStp, SJP nie notują
Formy: lp M. m białasy; n białase; D. m białasego; B. m nżyw białasy; lm M. nmos białase
Znaczenia:
»mający barwę bardzo jasną, prawie białą, białawą; o włosach: jasnoblond, płowy«: Sámiec [bazanki] wypuszcza ieden pręt ná dwie piędzi/ miękki/ biáłásy. Liście podobne do sczéru/ biáłáse náprzemiány. SyrZiel 1532. Iest tedy szałwia ziołko krzakámi rosnące. [...] Liściá długiego/ ostrego/ miąsszego/ chropowátego/ białásego. SyrZiel 483. Iedno [ziarno kukurydzy] bywa żołte drugie ruse/ ábo rumiáne/ trzecie biáłáse. SyrZiel 961. Biegunká w Brzemiennych záraz zrazu niebespieczna [...] przeto iák naprędzey ią stánowić trzebá/ zwłaszczá iesliby potráwy ná puł zwárzone biáłáse odchodzieły. CiachPrzyp D3v. Biáłásy/ biáłáwy/ Subalbidus [...] Albidus [...] Albineus color equi [...] Subcandidus [...] Exalbidus [...] v. Płowy. Kn 25. Znaki Flegmatyka być sądzą te: gdy kto ogromny, tułowity, pomiernego wzrostu, włosa obrzedniego, miętkiego, białásego, głosu cienkiego y wolnego [...]. BystrzInfAstrol 12nlb-13nlb.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: KS, PK