W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2020
ASTRONOMIA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. astronomia; D. astronomii; astronomiej; C. astronomii; B. astronomią; Ms. astronomii
Etymologia: <łac. astronomia, z gr.>
Znaczenia:
»nauka o ciałach niebieskich«: Obserwował [Prometeusz] gwiazdy ktore osobne maią swoie sfery, ktore się ruszaią ktore stoią wryte ztey tedy Gory zstąpiwszy pierwszy on podał naukę Gwiazdarską Astronomią Assyrijczykom. PotPrzyp 5v. Przez Astronomią rozumie się umieiętność o Niebiosach y luminarzach Niebieskich co do ich konstytucyi, istoty, y własności. BystrzInfAstron K1. Dla tegoż żyli długo starożytni Oycowie/ aby Geometryey y Astronomiey nauczyć się mogli. BirkNiedz 161. Vważmy iak wiele Geometria/ Geographia/ Astronomia/ Mathematyka przez nię [arytmetykę] dokazuią. GorAryt 10 nlb..
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ASTROLOGIJA.
Autor: WM