W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2010
*ZADAWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy: cz. ter. lp 3. os. zadaje; lm 3. os. zadają
Znaczenia:
»obarczać zarzutem, oskarżać kogo o co«:
Rekcja: komu, co
Gdy bym się iednak czuł w tym co mi zadaią uznał by to Świat zebym sąm na siebie ochotnie napisał iako nayokrutnieyszy Dekret Smierci. PasPam 184v. Proszę [..] żeby pokutował ten kto zadaie a Niedowodzi. PasPam 185.
Związki frazeologiczne: niechże zdrów zadaje:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ból komuś zadawać: Jusz barzo blisko Rynald ktorzy okrzyk srogi Czyni na Sakrypanta, y grozi mu hardzie Obaczywszy ze iedzie na iego Boiardzie I ze z niem w towarzystwie Krolewna iechała, Ktora mu taką mękę y bol zadawała. ArKochOrl 11r. ▲ zadawać sobie gwałtu »zmuszać się siłą do czegoś«: Gwałt. 1) Gewalt; Gewaltthätigkeit [...] 1) infraction, violement, violence, violation, force [...] zadawać sobie gwałtu. sich Gewalt anthun. se faire violence. T III 438. ▲ żal zadawać: [...] pobudzamy się do wspolney kompassyi nad nieszczęściem Rzeczypospolitey, żadney iey ulgi przez to nie przynosząc, y owszem nowy żal zadaiąc, że choć widziemy y znamy co ią dolega, a przecię żadnego z nas nie ma ratunku. LeszczStGłos 67. ▲ boleść komuś zadawać (sz. zm.): Przykłáda Bernárd ś. iż wszytkie rány/ ktore zádawáli káci Chrystusowi Pánu/ zádawáły też wielką boleść Pánnie naświętszey [...]. BirkOboz 29. [...] są w druku te iego [Hinczy] pisma [...] Mátká Bolesna Márya, to iest tłumáczenie Męki Páná Chrystusowey, ktora boleść Mátce Boskiey zádawáłá [...]. NiesKor II 362.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas