W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2016
ZADAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: bezok. zadać; ~ cz. prze. lp m 3. os. zadał; ~ nieos. cz. prze. zadano
Znaczenia:
»oskarżyć o co, zarzucić co«:
Rekcja: komu, co
WMMPana przy nie naruszoney poczciwosci gdy by zadano zes zdrayca Rzptey [...] quanto animo takową przyjął bys kontumelią. PasPam 135v. Teraz ci to tym bardziej moze kto zadać ześ tam od Moskwy spraktykowany. PasPam 173v. Iakom ia raz deklarował [...] ponosić poenam tegoz y teraz potwierdzam iezeli się to na mnie pokaze co mi zadano. PasPam 184v. Ieden Szlachcic zadał mu zes ty mowił o krolu Tak. Podobnieyszy on Mydło z krupką po Zamosciu nosic nizeli krolowac. PasPam 244v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: zadać bękarstwo »zarzucić komu złe pochodzenie«: A ktoby zadał bękarstwo albo ktora czarostwo, kurestwo etc., a nie dowiodłaby tego [...] takowa podpada winy szpitalowi zł. 2. OrdPoznKutrz 271. Karol IV. Cesarz w dyskursie zadał Królowi Węgierskiemu bękarstwo. ŁubHist 44. ▲ zadać komuś strach: [...] zádałeś mi WM. wielki Strách, (nábáwiłes mię Wászeć wielkiego Stráchu;) [...]. ErnHand 204. ▲ żal zadać: I cóżeś przez to wskórała [Fortuno] nad to, iżeś żal zadała Temu, coby mi do mego rad udzielił zdrowia swego? StanTrans 171.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*ZADANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp B. ż zadaną
Znaczenia:
»wyznaczony, nakazany«: Rozgrzeszonoć mię w p[r]awdzie ale pamiętam y długo pamiętać będę zadaną pokutę y Exortę. PasPam 178v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas