W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2018
BALSAMKA I rzecz. ż
Słowniki:
Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. balsamka
Znaczenia:
bot. »roślina z rodziny dyniowatych; Momordica«: Bálsámká/ Zydowskie Iágody/ Rozdział 203 [...] Momordica, Viticella, Balsamina, Pomum Ierosolmitanum. SyrZiel 1521-1522. Bálsámká/ chrościnká/ żydowskie iágody./ [Viticella et Balsamina [...] Pomum Hierosolymitanum et Momordica [...]. Kn 13. Balsamka chrościnka. (balsamina) Balsam=Aepfel, Balsam=Kraut. balsamine. T III 20.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DAW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2016
BALSAMKA II rzecz. ż
Słowniki:
L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1672
Formy: lp M. balsamka; ~ lm N. balsamkami
Znaczenia:
»małe, ozdobne naczynie służące do przechowywania balsamów, pachnideł«: Portrecików z balsamkami Trzy. ArchRadziw 176, 21. Balsamka Agatowa nie oprawna. ArchRadziw 176, 3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *balsamiczka, balsamniczka.
Autorka: DA