W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2016
ZACZĄĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: bezok. zacząć; ~ cz. prze. lp m 1. os. zacząłem; zacząnem; lm mos 1. os. zaczęliśmy; zaczęliśmy; 3. os. zaczęli; ~ cz. zaprze. lp ż 3. os. była zaczęła; ~ cz. przy. pr. lp 3. os. zacznie; lm 1. os. zaczniemy; 3. os. zaczną
Znaczenia:
1. »dać początek jakiejś czynności; rozpocząć przeżywanie jakiegoś okresu«:
Rekcja: co
My choć dobrze zaczniemy Zadney iak trzeba rzeczy nieskonczemy. PasPam 110v. Roku Panskiego 1661. Za boską pomocą zacząłem w domu. PasPam 114. A iezeli woynę zacząc to ią nadobrym zacząc fundamencie że by koniec niekonfundował początku y że by tego co zaczniemy niezałować. PasPam 138v.
Związki frazeologiczne: rok któryś zacząć:
2. »rozpocząć mówić, śpiewać«:
Rekcja: co
W Dzien Narodzenia Panskiego zacząnem ia z [s]wymi co w moiey kommendzie byli Iuz Pochwalmy krola tego etc. PasPam 58v.
3. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: zacząć z kim »zaatakować kogoś, zadrzeć z kim«: Kto z nami zacznie przecię się bronięmy. PasPam 110v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: zacząć z inszej beczki: chciałem ią zacząc z inszey beczky OpalKListy 461.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kto z Bogiem zácznie/ vczyni bácznie. RysProv E1.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*ZACZĘTY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp B. ż zaczętą; Ms. m zaczętym
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiO Gospody tedy bardzo trudno było [...] musiałęm tedy Stanąc w domu nowo zaczętym ieszcze nieskonczonym. PasPam 180. Posyła [...] Woysko [...] Paszy [...] prosząc że by prosequował zaczętą Wiktoryią. PasPam 265.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas